Contact

 
 

Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava, Slovakia, info@vallosadovsky.sk
Ing. Arch. Oliver Sadovský, +421 905 282 407,  oliver@vallosadovsky.sk 

 
 
 

VALLO & SADOVSKY ARCHITECTS, s.r.o.
Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava
OR OS Bratislava I, Odd. Sro, vložka číslo 39903/B
IČO: 36287504DIČ: 2022147941
IČ DPH: SK2022147941 
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2482 8972